Địa chỉ: Pleiku -Gia Lai
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm non Tuổi Ngọc

Pleiku -Gia Lai
gialai-pleiku-mntuoingoc@edu.viettel.vn